اخبار

از 15 تا 19 دسامبر سال 2019 ، هبی دپوند پذیرش و تأیید وزارت کشاورزی سودان را پذیرفت. تیم بازرسی چهار روز از بازرسی سایت و بررسی اسناد را گذراند و معتقد است که هبی دپوند الزامات مدیریت WHO-GMP وزارت کشاورزی سودان را برآورده کرده و ارزیابی بالایی را ارائه داده است. کار قبولی با موفقیت به پایان رسید!

dfl (2)

بازرسی موفقیت آمیز این کارخانه توسط وزارت کشاورزی سودان نشان می دهد که امکانات تولیدی ، سیستم مدیریت کیفیت و محیط هبی دپوند مطابق با استانداردهای بین المللی WHO-GMP است ، و توسط دولت سودان رسماً به رسمیت شناخته شده است. پایه و اساس برای تجارت بین المللی صادرات ، تحقق اهداف توسعه بین المللی این شرکت ، و ارائه تضمین کیفیت برای فروش محصولات در بازار داخلی ، و افزایش نفوذ نام تجاری محصول است.


زمان ارسال: مه-08-2020